Det finns något som är alldeles underbart vackert med föreningslivet i Sverige. Det är en folklig tradition som sträcker sig ända upp på elitnivå, och även om det kanske är mindre i dagsläget så kan de allra flesta spelare som nu är proffs i sina klubbar se tillbaka på en uppväxt i en förening, där ideella krafter och passioner gjorde det möjligt för dem att utvecklas till det de är idag. Föreningslivet är med andra ord ovärderligt för den svenska idrotten och det är i detta liv som vi har kunnat se många av Sveriges främsta stjärnor starta.

Bevara traditionen

Föreningslivet i Sveriges olika idrotter lever fortfarande starkt på olika nivåer runt om i Sverige, från största av städer till minsta av orter. Det här är ett sätt att fostras in i idrotter av olika typer och tack vare att det är så många intresserade som ställer upp i och omkring föreningarna gör att möjligheterna till att utvecklas blir fler och större. Det handlar om att ge och ta chanser i de här sammanhangen och det är inte bara spelarna som kommer att gynnas – även de ideella krafterna har mycket att tjäna på det då de växer som människor.

Föreningslivet är visserligen inte lika mycket representerat i den yttersta eliten idag, men det är som sagt sättet som spelare tagit sig dit. Det behöver inte vara något fel i det, och att det ändå fortfarande finns en viss del av elitklubbarna som har en föreningskänsla över sig gör att det blir lättare att knyta an till dem eftersom att det blir mer personligt. Och när saker och ting blir personligt så är det också naturligt att man gärna engagerar sig i det hela mer och vill att det ska gå bra. Det är det som är det som vackra med föreningslivet, där alla arbetar för varandra mot ett gemensamt mål.